zaterdag, juli 14, 2007

.NET User Controls en Internet Explorer: COM visibility

Het heeft me uren van mijn leven gekost, ik snapte maar niet waarom ik mijn eigen user control niet met JScript kon laten communiceren.

Blijkt dat Visual Studio 2005 standaard de COM visibility van assemblies op false heeft staan in AssemblyInfo.cs:

// Setting ComVisible to false makes the types in this assembly not visible
// to COM components. If you need to access a type in this assembly from
// COM, set the ComVisible attribute to true on that type.
[assembly: ComVisible(false)]


Zet deze instelling dus snel op true!

Geen opmerkingen: